Πανεπιστημιούπολη Σερρών

ΦΟΡΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ EMAIL

Εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας (στοιχεία ιδρυματικού λογαριασμού URegister):

ΟΔΗΓΙΕΣ:

  • Μέσω της σελίδας αυτής μπορούν να ενεργοποιήσουν αυτόματα φοιτητές και εκπαιδευτικοί τον Email λογαριασμό τους.
  • Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ενεργοποίηση είναι ο ενδιαφερόμενος να έχει ήδη ενεργό λογαριασμό στην υποδομή διαχείρισης ηλεκτρονικών λογαριασμών URegister του Ιδρύματος.
  • Έαν είστε φοιτητής και δεν έχετε ιδρυματικό λογαριασμό URegister παρακαλούμε πρώτα ενεργοποιήστε τον σύμφωνα με τις οδηγίες.